حتما تابحال لوگوهای شرکت های بسیاری را مشاهده کرده اید. امروزه با وجود شرکت های

بسیار متنوع لوگوهای متنوعی هم ایجاد شده اند. در اینمطلب بررسی میکنیم که لوگو چیست. شما را با

طراحی حرفه ای لوگو آشنا می کنیم و مراحل طراحی لوگو را نشان خواهیم داد. نمونه لوگو هایی در این

مطلب وجود دارند که از شرکت های معتبر دنیا هستند. همچنین

برای قیمت طراحی لوگو شما را راهنمایی می کنیم.

لوگو چیست و چه کاربردی دارد؟

در ساده ترین حالت ممکن لوگو ترکیبی از تصاویر و نوشته ها است. این ترکیب برای تشخیص برندهای

مختلف از هم استفاده می شوند. یک لوگوی خوب می تواند برای شرکت شما اساسی ترین نیاز باشد.

لوگوی شما به مشتریان نشان می دهد که شما چه کاری انجام می دهید، چه کسی هستید و به چه

چیزی اهمیت می دهید. اینها مسئولیت های بسیاری هستند که همه برگردن یک تصویر کوچک افتاده اند.

این مطلب را با دقت مطالعه کنید تا به بهترین روش لوگوی خود را بسازید.