توضیحات

  • ۲ بارطراحی صورت میگیره
  • مدت زمان :۳تا۴روز
  • ادیت معقول بدون محدودیت
  • ارائه فایل های لایه باز و png و موکاپ
  • استارت کار باپرداخت نصف مبلغ به عنوان بیعانه صورت میگیرد