توضیحات

  • دوبار طراحی صورت میگیره
  • مدت زمان :۲تا ۳ روز
  • ادیت ۲بار
  • ارائه فایل های
  • png و موکاپ
  • استارت کار باپرداخت نصف مبلغ به عنوان بیعانه صورت میگیرد