توضیحات

  • دوبار طراحی صورت میگیره
  • مدت زمان :2تا 3 روز
  • ادیت 2بار
  • ارائه فایل های
  • png و موکاپ
  • استارت کار باپرداخت نصف مبلغ به عنوان بیعانه صورت میگیرد