طراحی لوگوی هلفورک

کارفرما :جناب عسکری ( دانشیار دانشگاه شهید بهشتی )

لوگوی هلفورک

خلاصه خدمات

طراح :سمیراعلیزاده

  • نام طرح : هلفورک
  • نوع طرح : مفهومی
  • تاریخ تحویل اثر : 1401/02/03

مشاهده اثر در اینستاگرام ما

سمیرا علیزاده طراح لوگو

برای تحول آماده‌اید؟

اگر ایده‌ی بزرگی دارید با خدمات ما حرفه ای شروع کنید و آینده کسب و کار خود را متحول سازید