طراحی لوگوی چرم دلوان

کارفرما : کیف چرم دلوان

طرح چرم دلوان

خلاصه خدمات

طراح :سمیراعلیزاده

  • طرح : طراحی با حرف اول نام برند زده شده و با الهام از تکه دوزی در چرم طرح زده شده که در دل،Dستاره ای میدرخشد
  • تاریخ : 17-4-1400
سمیرا علیزاده طراح لوگو

برای تحول آماده‌اید؟

اگر ایده‌ی بزرگی دارید با خدمات ما حرفه ای شروع کنید و آینده کسب و کار خود را متحول سازید