طراحی لوگوی فوکا

کارفرما : جناب موسوی

طرح فوکا

خلاصه خدمات

طراح :سمیراعلیزاده

  • طرح : طراحی به سبک ترکیبی، بانام برند فوکا خورده شده برای یک کافه رستوران
  • تاریخ :1401/2/4
سمیرا علیزاده طراح لوگو

برای تحول آماده‌اید؟

اگر ایده‌ی بزرگی دارید با خدمات ما حرفه ای شروع کنید و آینده کسب و کار خود را متحول سازید