طراحی لوگوی شاورماپاشا

کارفرما : جناب مولایی

طرح شاورماپاشا

خلاصه خدمات

طراح :سمیراعلیزاده

  • طرح : کارترکیبی اسم پاشا که به صورت تایپوگرافی شده و تصویر غذای شاورما
سمیرا علیزاده طراح لوگو

برای تحول آماده‌اید؟

اگر ایده‌ی بزرگی دارید با خدمات ما حرفه ای شروع کنید و آینده کسب و کار خود را متحول سازید