طراحی لوگوی برند آلمانی Schmitz

کارفرما : جناب محمودی

طرح لوگوی برند آلمانی Schmitz

خلاصه خدمات

طراح :سمیراعلیزاده

  • طرح: لوگو سبک تایپوگرافی اسم (حرف اول برند لوازم خونگی ایشان هست که المانیه،حرف sکه به صورت مفهومی طرح خورده)
  • تاریخ : 09-09-1400
سمیرا علیزاده طراح لوگو

برای تحول آماده‌اید؟

اگر ایده‌ی بزرگی دارید با خدمات ما حرفه ای شروع کنید و آینده کسب و کار خود را متحول سازید