طراحی لوگوی پسته ایمان

کارفرما : ایمان مهدیزاده

طرح ایمان

خلاصه خدمات

طراح :سمیراعلیزاده

  • طرح: لوگو سبک تایپوگرافی اسم ایمان و ترکیب آن با پسته که کار ایشان است.
سمیرا علیزاده طراح لوگو

برای تحول آماده‌اید؟

اگر ایده‌ی بزرگی دارید با خدمات ما حرفه ای شروع کنید و آینده کسب و کار خود را متحول سازید