طراحی لوگوی آکو

کارفرما : جناب یزدانی

طرح آکو

خلاصه خدمات

طراح :سمیراعلیزاده

  • طرح: لوگو سبک تایپوگرافی اسم
  • تاریخ : 1400/10/04

تایپوگرافی اسم آکو به فارسیه، که داخل طرح سعی شده معنای آکو هم استفاده بشه و Aانگلیسی که ابتدا اسم آکو
سمیرا علیزاده طراح لوگو

برای تحول آماده‌اید؟

اگر ایده‌ی بزرگی دارید با خدمات ما حرفه ای شروع کنید و آینده کسب و کار خود را متحول سازید