جهت واریز هزینه ها به صورت کارت به کارت می توانید از شماره کارت های زیر استفاده کنید

کارت به کارت

۶۰۶۲۵۶۱۰۱۳۱۰۲۵۹۸ ( بانک ملل )

۶۱۰۴۳۳۷۳۳۱۹۶۵۸۹۵ ( بانک ملت )

۶۰۳۷۶۹۷۶۳۴۱۶۱۹۶۹ ( بانک صادرات )

به نام : سمیراعلیزاده زرمهری

لطفا قبل از واریز هزینه پکیج مورد نیاز خود را با مشاوره با ما انتخاب کنید و بعد از واریز هزینه به ما اطلاع دهید.