لوگو برای هر کسب و کاری الزامیست و باید از گرافیک خوبی برخوردار باشد.